ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,
Όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται η electromart.gr είναι κατασκευασμένα με τα υψηλότερα πρότυπα, παρέχοντας επιδόσεις υψηλής ποιότητας, ευκολία στη χρήση και στην εγκατάσταση. Στην περίπτωση που συναντήσετε οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη διάρκεια εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν σας.

Όροι εγγύησης
Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και λήγει στο τέλος της περιόδου των 12 μηνών. Αν κατά τη διάρκεια εγγύησης παρουσιαστεί πρόβλημα λόγω ελαττωματικού υλικού ή κακοτεχνίας, η electromart.gr θα αποκαταστήσει το πρόβλημα με δωρεάν επισκευή του προϊόντος. Στην περίπτωση που η επισκευή δεν είναι εφικτή ή κρίνεται μη οικονομικά συμφέρουσα , η electromart.gr διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του προϊόντος. Η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στη διακριτική ευχέρεια της electromart.gr ενώ η εγγύηση του αντικατασταθέντος προϊόντος θα είναι ίση με την εναπομένουσα διάρκεια εγγύησης του αρχικού προϊόντος.
Η εγγύηση της electromart.gr ισχύει εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της.
Η εγγύηση δεν ισχύει αν :
• Τα παραστατικά αγοράς έχουν αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή είναι άκυρα.
• Το μοντέλο ή/και ο σειριακός αριθμός έχει αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, αφαιρεθεί ή έχει γίνει άκυρος.
• Έχουν γίνει μετατροπές ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή οργανισμούς.
• Το προϊόν χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση
• Το ελάττωμα προήλθε από κακή χρήση του προϊόντος ή από περιβαλλοντικές συνθήκες που δεν συμβαδίζουν με τις συνιστώμενες προδιαγραφές χρήσης του προϊόντος.
• Το ελάττωμα προήλθε ή προέρχεται από σύνδεση περιφερειακών, εξοπλισμού που δεν συνιστώνται
• Το προϊόν έχει καταστραφεί – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από κατοικίδια ζώα, κεραυνούς, μη κανονική τάση ηλεκτρικού δικτύου, νερό ή φωτιά, φυσική καταστροφή ή ατύχημα κατά τη μεταφορά.
• Το προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα λόγω φυσικής φθοράς μερών, που μπορούν να θεωρηθούν αναλώσιμα.
• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά διότι ο αρχικός του σχεδιασμός, κατασκευή, έγκριση ή /και εξουσιοδότηση για τη χρήση του είναι για διαφορετική χώρα από τη χώρα χρήσης του.


Χρειάζεστε υποστήριξη;
Προκειμένου να εξυπηρετηθείτε καλύτερα, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν επικοινωνήσετε με τη electromart.gr . Για να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης τις electromart.gr πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.
Όταν το προϊόν σας είναι πλέον εκτός εγγύησης μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κοντινότερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο εργαστήριο επισκευών.
Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα:
• Την αρχική απόδειξη αγοράς, που θα αναφέρει την ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο αγοράς.
• Το σειριακό αριθμό του προϊόντος ή την εβδομάδα παραγωγής όπως αυτή αναγράφεται στο προϊόν (Ο σειριακός αριθμός προϊόντος συνήθως βρίσκεται μέσα στη θήκη των μπαταριών ή στο πίσω μέρος ή κάτω από το προϊόν).
Εγγύηση ̟ προϊόντων
• 12 μήνες
Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά (οδοντόβουρτσες, ξυριστικές κεφαλές κλπ)

Πίσω